Rename Layout to Page in the options menu. https://redmine.stoutner.com/issues/440
[PrivacyBrowser.git] / app / src / main / assets / tr / guide_javascript_dark.html
index d80eb0b6d060a0aaeec213a44ef916a50e50fe7b..b8ff28b5c5e5fb033c30da58909ddda040dfd49c 100644 (file)
     </head>
 
     <body>
-        <h3><img class="title" src="../shared_images/privacy_browser.png"> JavaScript Is Powerful</h3>
+        <h3><img class="title" src="../shared_images/privacy_browser.png"> JavaScript Güçlüdür</h3>
 
-        <p>Back in the early days of the internet, web pages were static, meaning they they contained text and images that were displayed on the screen but didn’t change or interact with the user.
-            Of course, only so much that is interesting can happen with static content. Several different technologies were developed to facilitate dynamic web pages.
-            JavaScript is one of these technologies.</p>
+        <p>İnternetin ilk günlerinde, web sayfaları statikti, bu, ekranda görüntülenen metinleri ve görüntüleri içerdikleri, ancak kullanıcılarla etkileşime giremedikleri anlamına geliyor.
+            Tabii ki, statik içeriklerin birçoğu ilginç olabilir. Dinamik web sayfalarını kolaylaştırmak için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir.
+            JavaScript bu teknolojilerden biridir.</p>
 
-        <p>JavaScript is a programming language. Many web servers host programs written in JavaScript, which are sent to devices as part of the web page.
-            The device runs the JavaScript on its local processor and follows the commands of the program, which can animate images on the website, popup a menu, and do many other useful things.</p>
+        <p>JavaScript bir programlama dilidir. Çoğu web sunucusu, web sayfasının bir parçası olarak cihazlara gönderilen JavaScript ile yazılmış programları içerir.
+            Cihaz, yerel işlemcisinde JavaScript’i çalıştırıp web sitesindeki görüntüleri oynatabilen, bir menü açabilen ve daha birçok yararlı şey yapabilen programın komutlarını yürütür.</p>
 
 
-        <h3><img class="title" src="../shared_images/javascript_enabled.png"> JavaScript Is Dangerous</h3>
+        <h3><img class="title" src="../shared_images/javascript_enabled.png"> JavaScript Tehlikelidir</h3>
 
-        <p>Of course, the concept of running arbitrary programs from a website is potentially dangerous. So there are limitations placed on JavaScript to keep it from doing things like installing viruses.
-            However, it turns out that these limitations are overly broad.
-            Below is a screenshot from <a href="http://webkay.robinlinus.com">webkay</a>, which is a website that demonstrates the type of information that JavaScript can produce about a device.
-            <a href="http://www.browserleaks.com/">Browser Leaks</a> is another good resource.</p>
+        <p>Tabii ki, bir web sayfasının gelişigüzel programları çalıştırma konsepti potansiyel olarak tehlikelidir.
+            Bu sebeple, virüs yüklemek gibi şeyler yapmaması için JavaScript üzerinde bazı sınırlamalar vardır. Ancak, bu sınırlamaların aşırı derecede geniş olduğu ortaya çıktı.
+            Aşağıda, JavaScript’in bir cihaz hakkında üretebileceği bilgi türünü gösteren bir web sitesi olan <a href="http://webkay.robinlinus.com">webkay</a>’in ekran görüntüsü verilmiştir.
+            <a href="http://www.browserleaks.com/">Browser Leaks</a> de başka iyi bir kaynaktır.</p>
 
         <p><img class="center" src="../en/images/webkay.png"></p>
 
-        <p>For privacy purposes, the ideal would be to browse the internet with JavaScript disabled.
-            However, there are some websites that legitimately require JavaScript to accomplish their purposes
-            and others that don’t work correctly without JavaScript even though they could be programmed to do so.
-            Privacy Browser addresses this by making it easy to toggle JavaScript on and off.
-            Tapping the privacy shield will toggle it between blue <img class="inline" src="../shared_images/privacy_browser.png"> or yellow <img class="inline" src="../shared_images/warning.png">
-            (both of which indicate that JavaScript is disabled) and red <img class="inline" src="../shared_images/javascript_enabled.png"> (JavaScript enabled).
-            Looking at the different information <a href="http://webkay.robinlinus.com">webkay</a> can collect with JavaScript enabled and disabled is informative.</p>
-
-        <p>Browsing the internet with JavaScript disabled, and only enabling it if needed, goes a long way toward protecting privacy.
-            In addition, JavaScript is used to load much of the annoying advertisements and extra cruft that comes along with most modern websites.
-            With it disabled, websites will load faster, consume less network traffic, and use less CPU power, which leads to longer battery life.</p>
+        <p>Gizlilik amacı sebebiyle, internette gezinmek için JavaScript’i devre dışı bırakmak ideal olacaktır.
+            Ancak, amaçlarını yerini getirmesi için JavaScript’e ihtiyaç duyan ve o şekilde programlanabildikleri halde JavaScript olmadan düzgün çalışmayan bazı web siteleri vardır.
+            Privacy Browser, JavaScript’i açıp kapatmayı kolaylaştırarak bu sorunu çözme yoluna gider.
+            Gizlilik kalkanına dokunmak, onu mavi <img class="inline" src="../shared_images/privacy_browser.png"> veya sarı <img class="inline" src="../shared_images/warning.png">
+            (ikisi de JavaScript’in devre dışı olduğunu gösterir) ve kırmızı <img class="inline" src="../shared_images/javascript_enabled.png"> (JavaScript'in etkin olduğunu gösterir) olarak değiştirecektir.
+            JavaScript etkinken ve devre dışıyken, <a href="http://webkay.robinlinus.com">webkay</a>’in topladığı farklı bilgilere bakmak bilgilendiricidir.</p>
+
+        <p>İnternette JavaScript devre dışı bırakılmış olarak gezinmek ve yalnızca gerektiğinde etkin hale getirmek, gizliliği koruma adına çok yararlı olacaktır.
+            Buna ek olarak, JavaScript, modern web siteleriyle birlikte gelen ekstra süprüntüler ve çok sayıda rahatsız edici reklamlar için kullanılır.
+            Devre dışı bırakıldığında, web siteleri daha hızlı yüklenecek, daha az ağ trafiği tüketilecek ve daha fazla pil ömrünü sağlayan daha az CPU gücü kullanımına yol açacak.</p>
     </body>
 </html>
\ No newline at end of file