Takip Etme

Birkaç yıl önce, W3C (World Wide Web Konsorsiyumu), tarayıcıların web sunucularına izlenmesini istemediklerini bildirmek için bir mekanizma yarattı. Bu mekanizma, web isteklerini içeren bir başlık DNT (Do Not Track) ekleyerek çalışır.

Fakat DNT(Takip Etme) başlığı, gerçekten herhangi bir gizlilik sağlamaz, çünkü çoğu web sunucusu bunu görmezden gelir. Örneğin, Yahoo, Google, Microsoft ve Facebook, en azından bazı DNT başlıklarını yok sayar.

URL Modification

Privacy Browser removes tracking ID sections of URLs, like ?utm_ from Google Analytics and ?fbclick= from Facebook. URL modification can be turned off in the settings if it is causing issues.