Updated Turkisk translation.
[PrivacyBrowser.git] / app / src / main / assets / tr / about_changelog_light.html
1 <!--
2   Copyright © 2016-2019 Soren Stoutner <soren@stoutner.com>.
3
4   This file is part of Privacy Browser <https://www.stoutner.com/privacy-browser>.
5
6   Privacy Browser is free software: you can redistribute it and/or modify
7   it under the terms of the GNU General Public License as published by
8   the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9   (at your option) any later version.
10
11   Privacy Browser is distributed in the hope that it will be useful,
12   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14   GNU General Public License for more details.
15
16   You should have received a copy of the GNU General Public License
17   along with Privacy Browser.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. -->
18
19 <html>
20     <head>
21         <meta charset="UTF-8">
22
23         <link rel="stylesheet" href="../css/light_theme.css">
24     </head>
25
26     <body>
27         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-3-1/">3.1</a> (version code 45)</h3>
28         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=2a28c6401f60afa40ca93b18fc0b9a0ab196ff88">27 Mayıs 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
29         <ul>
30             <li>Uygulama çubuğuna <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/416">sekmeyi kapat butonu</a> eklendi.</li>
31             <li>Aynı zamanda <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/415">uygulama çubuğunun daha düzgünce kaydırmasına</a> olanak sağlayan,
32                 web site elemanlarının <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/411">sağ ve sol kaydırması</a> düzeltildi.</li>
33             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/285">Açılış ekranını</a> yükleyen ve
34                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/452">uygulama yükleme süresini</a> kısaltan bir engel listesi eklendi.</li>
35             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/414">Google Analytics</a>, <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/436">Facebook</a>,
36                 ve <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/417">Twitter</a>için URL modifikasyonu eklendi.</li>
37             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/430">Resmi yeni sekmede aç</a> özelliği eklendi.</li>
38             <li>İçerik menüsü <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/431">web araması</a> düzeltildi.</li>
39             <li>Bölünmüş ekran moduna girerken ya da çıkarken meydana gelen <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/447">istenmeyen yeniden başlatmalar</a> düzeltildi.</li>
40             <li>Yeniden başlatma sonrasına kadar uygulanmayan <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/451">Harici Uygulamayla İndir</a> ile ilgili değişiklikler düzeltildi.</li>
41             <li>Bazı dosya yöneticileriyle <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/432">tarama</a> sorunu düzeltildi.</li>
42             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/399">Geniş ekranı devre dışı bırak</a> seçeneği eklendi.</li>
43             <li>Sekmelerin <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/412">yüklenmesinde</a> ve sekmeler arası <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/441">geçişlerde</a> iyileştirmeler yapıldı.</li>
44             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/423">WebView sağlayıcısını</a> Android Oreo sürümünde ve daha yeni sürümlerde Hakkında seçeneği içerisinde görüntüleyebilirsiniz.</li>
45             <li>İlk full Türkçe çeviri eklendi.</li>
46             <li>Almanca çevirisi güncellendi. (Çevirmen Bernhard G. Keller.)</li>
47             <li>İtalyan çevirisi güncellendi. (Çevirmen Francesco Buratti.)</li>
48             <li>Rusça çevirisi güncellendi.</li>
49             <li>İspanyol çevirisi güncellendi. (Çevirmen Jose A. León.)</li>
50         </ul>
51
52         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-3-0-1/">3.0.1</a> (version code 44)</h3>
53         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=fd8eedc7aab1062da69d65514cf5d0a6fd28abad">2 Mayıs 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
54         <ul>
55             <li>Uygulama çubuğu kaydırması devre dışı bırakıldığında, uygulama çubuğunun ekrandan kaydırılmasını sağlayan hata
56                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/418">bir daha geri kaydırma yapmaması şeklinde düzeltildi</a>.</li>
57             <li>Yeni etkin sekme boşsa, <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/419">bir sekmenin silinmesinden sonra uygulama çubuğunun görüntülenmesini engelleyen</a> bir hata düzeltildi.</li>
58             <li>Bazı sayfaların yüklemeyi bitirmesine <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/424">sebep olan nadir hata düzeltildi</a>.</li>
59             <li>Web Görüntüleme <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/421">geçmiş listesinin başındaysa</a> geri düğmesinin sekme kapatması sağlandı.</li>
60         </ul>
61
62         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-3-0/">3.0</a> (version code 43)</h3>
63         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=aedc35976f8eda7c00bdd822c172e19cad0fc485">26 Nisan 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
64         <ul>
65             <li>Sekmeli tarama <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/22">eklendi</a>.</li>
66             <li>Uygulama çubuğu kaydırma devredışı olduğunda <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/398">Web Görünümü'nün alt kısmının kesilmesine</a> sebep olan hata düzeltildi.</li>
67             <li>Ne zaman bir Bluetooth klavye bağlandığında/bağlantısı kesildiğinde <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/408">Privacy Browser'i yeniden başlatmaya</a> sebep olan hata düzeltildi.</li>
68             <li>Kısmi Türkçe çevirisi yapıldı.</li>
69             <li>Almanca çevirisi güncellendi. (Çevirmen Bernhard G. Keller.)</li>
70             <li>İtalyan çevirisi güncellendi. (Çevirmen Francesco Buratti.)</li>
71             <li>Rusça çevirisi güncellendi.</li>
72             <li>İspanyol çevirisi güncellendi. (Çevirmen Jose A. León.)</li>
73         </ul>
74
75         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-17-1/">2.17.1</a> (version code 42)</h3>
76         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=fbb7aef30a9417c42661a0f76b5836dcf6a40242">5 Mart 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
77         <ul>
78             <li>Büyük simgelere sahip yer imlerinin sebep olduğu <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/395">bir hata düzeltildi</a>.</li>
79             <li>Privacy Browser'ın SD karta taşınmasına <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/394">izin verildi</a>.</li>
80         </ul>
81
82         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-17/">2.17</a> (version code 41)</h3>
83         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=ee0fa80bcf12d87d13c5ae9feb44ceb2b5aed2dd">27 Şubat 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
84         <ul>
85             <li>Uygulama çubuğunu kaydırma <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/8">kabiliyeti eklendi</a>.</li>
86             <li>Bir Logcat Etkinliği <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/264">oluşturuldu</a>.</li>
87             <li>Kullanıcılara <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/334">bir masaüstü kısayolu oluştururken</a> hangi tarayıcının açılacağını
88                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/222">ve URL'yi</a> belirleme izni verildi.</li>
89             <li>Bağlantı ve resim içerik menülerine <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/334">Birlikte Aç öğeleri eklendi</a>.</li>
90             <li>Birlikte Aç seçicisinden <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/375">varsayılan uygulamaların ayarlanmasına</a> izin verildi.</li>
91             <li>URL'yi yazarken sözdizinin vurgulanmasına <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/377">neden olan bir hata düzeltildi</a>.</li>
92             <li>Uyumsuzluk olmadığında bazen ortaya çıkan <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/373">sabit uyumsuzluk penceresi düzeltildi</a>.</li>
93             <li>Kısmi Türkçe çevirisi yapıldı.</li>
94             <li>İtalyan çevirisi güncellendi. (Çevirmen Francesco Buratti.)</li>
95             <li>Rusça çevirisi güncellendi.</li>
96             <li>İspanyol çevirisi güncellendi. (Çevirmen Jose A. León.)</li>
97             <li>Kısmi Almanca çevirisi yapıldı. (Çevirmen Bernhard G. Keller.)</li>
98         </ul>
99
100         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-16/">2.16</a> (version code 40)</h3>
101         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=6fa1563622642855d342cd7bcb523a8c1b6bbc44">31 Ocak 2019</a> - minimum API 19, target API 28</p>
102         <ul>
103             <li>2.15 versiyonunda ortaya çıkan, <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/370">çoğu durumda SSL sertifika iğnelenmesinin yoksayılmasına neden olan</a> hata düzeltildi.</li>
104             <li>Domain ayarlarına <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/212">iğnelenen</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/211">IP</a>
105                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/179">adresi</a> eklendi.</li>
106             <li>Uygulamalar ve diğer tarayıcılar yoluyla açmak <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/336">için</a> menü seçenekleri <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/362">oluşturuldu</a>.</li>
107             <li>Karanlık modda <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/194">metin seçim rengi</a> iyileştirildi.</li>
108             <li>Yer imleri veritabanı görünümü <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/218">etkinliğinde</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/220">çeşitli</a>
109                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/221">iyileştirmeler</a> yapıldı.</li>
110             <li>Kısmi Türkçe çevirisi yapıldı.</li>
111             <li>İtalyan çevirisi güncellendi. (Çevirmen Francesco Buratti.)</li>
112             <li>Rusça çevirisi güncellendi.</li>
113             <li>İspanyol çevirisi güncellendi. (Çevirmen Jose A. León.)</li>
114         </ul>
115
116         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-15-1/">2.15.1</a> (version code 39)</h3>
117         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=df8b520d10c3fa31b603ff7c50670ab1f0728d2f">27 Aralık 2018</a> - minimum API 19, target API 28</p>
118         <ul>
119             <li>İkinci bir işlem yaparken <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/364">bazı cihazların çökmesine yol açan</a> problem düzeltildi.</li>
120         </ul>
121
122         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-15/">2.15</a> (version code 38)</h3>
123         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=2250acd83180a9dcf1fbee80025a9d6aadbee510">24 Aralık 2018</a> - minimum API 19, target API 28</p>
124         <ul>
125             <li>Domain <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/160">ayarlarıyla kullanıcı aracısı değiştirme</a> ile ilgili sorun giderildi.</li>
126             <li>Çekmece <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/250">tasarımları çentiklerle düzeltildi</a>.</li>
127             <li>URL'de ana domain vurgulanmasi <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/345">değişikliği yapıldı</a>. (Önceki versiyonunda tüm domain vurgulanıyordu.)</li>
128             <li>Metin seçiliyken bir çekmece <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/354">açma sorunu giderildi</a>.</li>
129             <li>Easy Listesiyle ilgili 2 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/348">sorun</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/347">giderildi</a>.</li>
130             <li>Destek dosyası ve <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/360">içerik</a> URL'leri <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/352">eklendi</a>.</li>
131             <li>Birçok tercih <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/351">adı</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/343">güncellendi</a>.</li>
132             <li>Privacy Browser'ı web arama sağlayıcısı olarak <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/184">kaydetme seçeneği eklendi</a>.</li>
133             <li>Tor kılavuzuyla dosya <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/349">indirmek için komutlar eklendi</a>.</li>
134             <li>Yenilemek için <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/242">kaydır animasyonu için koyu tema oluşturuldu</a>.</li>
135             <li>Kaynağı Görüntüle etkinliğine yenilemek <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/243">için kaydır özelliği eklendi</a>.</li>
136             <li>Ücretsiz versiyonunda <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/329">Google'ın Reklam Onayı Kütüphanesi kaldırıldı</a>.</li>
137             <li>Kısmi Türkçe çevirisi yapıldı.</li>
138             <li>İtalyan çevirisi güncellendi. (Çevirmen Francesco Buratti.)</li>
139             <li>Rusça çevirisi güncellendi.</li>
140             <li>İspanyol çevirisi güncellendi. (Çevirmen Jose A. León.)</li>
141         </ul>
142
143         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-14/">2.14</a> (version code 37)</h3>
144         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=57020e5c7cad1eec43c3627f136be1640d07d4aa">8 Aralık 2018</a> - minimum API 19, target API 28</p>
145         <ul>
146             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/338">encrypted import and export</a> options.</li>
147             <li>Fix a bug when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/350">importing databases under certain circumstances</a>.</li>
148             <li>Add an options entry to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/326">quickly toggle proxying through Orbot</a>.</li>
149             <li>Add an option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/333">download files using an external app</a>.</li>
150             <li>Fix the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/230">deletion of DOM storage</a>.</li>
151             <li>Scroll to the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/341">beginning of the URL text box</a> after editing.</li>
152             <li>Allow exiting the Bookmarks activity <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/267">directly from a subfolder</a>.</li>
153             <li>Change the app icon <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/344">back to the old style</a> for older versions of Android.</li>
154             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
155             <li>Updated Russian translation.</li>
156             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
157         </ul>
158
159         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-13/">2.13</a> (version code 36)</h3>
160         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c44cc1c5af504b415b86654d7d03a3e78a5adf1b">29 October 2018</a> - minimum API 19, target API 28</p>
161         <ul>
162             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/23">importing and exporting</a>
163                 of bookmarks and settings (includes the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/280">read storage permission</a>).</li>
164             <li>Switch <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/165">default loading of URLs</a> from HTTP to HTTPS.</li>
165             <li>Display how many items are <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/313">blocked by each blocklist</a> with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/323">live updates</a>.</li>
166             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/252">stop loading</a> button.</li>
167             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/305">user agent</a> and <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/274">night mode</a> controls to the options menu.</li>
168             <li>Fix a bug with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/325">disappearing system bars</a> after watching a full screen video.</li>
169             <li>Fix the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/317">Clear Data menu item status</a> on Oreo (Android 8.0) and newer.</li>
170             <li>Fix the size of the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/319">Waiting for Orbot message</a>.</li>
171             <li>Bump target API to 28 (Android 9 Pie).</li>
172             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
173             <li>Updated Russian translation.</li>
174             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
175         </ul>
176
177         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-12/">2.12</a> (version code 35)</h3>
178         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=eeb6f383b74980bc29ff1ecab8f6c3eb6ac17d54">31 July 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
179         <ul>
180             <li>Change the default homepage and search engine to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/308">Searx.me</a>.</li>
181             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/310">UltraPrivacy</a> to the blocklists.</li>
182             <li>Add an option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/209">block all third-party resource requests</a>.</li>
183             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/279">blocklist controls</a> to the options menu.</li>
184             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/301">Guide tab</a> explaining the Requests activity.</li>
185             <li>Fix the “<a href="https://redmine.stoutner.com/issues/307">Waiting for Orbot</a>” message.</li>
186             <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/306">two</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/314">bugs</a> in the blocklist processing.</li>
187             <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/298">two</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/296">problems</a> with full screen video mode.</li>
188             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
189             <li>Updated Russian translation.</li>
190             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
191         </ul>
192
193         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-11/">2.11</a> (version code 34)</h3>
194         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=bc45b14cfda10249800a6ccfdb8247d2ce9b32a9">10 July 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
195         <ul>
196             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/170">Requests activity</a> that shows how many resource requests have been blocked.</li>
197             <li>Fix a problem with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/297">proxying through Orbot</a> on recent versions of WebView.</li>
198             <li>Add an option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/266">disable screenshots and screen recordings</a>.</li>
199             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/191">swipe to refresh</a> to domain and on-the-fly settings.</li>
200             <li>Replace the form data app bar icon with a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/288">refresh icon</a>.</li>
201             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/185">Remove form data options</a> beginning in Android Oreo.</li>
202             <li>Fix a crash when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/295">viewing or loading domain settings with a blank URL</a>.</li>
203             <li>Partially updated German translation provided by Stefan Erhardt.</li>
204             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
205             <li>Updated Russian translation.</li>
206             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
207         </ul>
208
209         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-10/">2.10</a> (version code 33)</h3>
210         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=29e6b7b467e6987d6aa42429b03e3b5498acbae3">24 Mayıs 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
211         <ul>
212             <li>Enable <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/1">uploading of files</a> to websites on Lollipop and newer.</li>
213             <li>Allow <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/216">applied user agents to be auto-updated</a> with new releases.</li>
214             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/269">download URL option</a> to the context menu.</li>
215             <li>Add an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/278">ad consent dialog</a> and update the <a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser/privacy-policy/">privacy policy</a>
216                 for Privacy Browser Free to comply with the GDPR.</li>
217             <li>Use the new GDPR ad controls to set all app ads in Privacy Browser Free to be
218                 <a href="https://developers.google.com/admob/android/eu-consent#collect_consent">non-personalized and non-tracking</a>.</li>
219             <li>Fix a bug introduced in version 2.9 that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/282">prevented bookmarks from being loaded</a> from the Bookmarks activity.</li>
220             <li>Fix a bug that caused some changes in domain settings to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/281">not be applied until after a reload</a>.</li>
221             <li>Improve the workflow when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/276">adding</a> and <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/240">editing</a>
222                 domain settings from the options menu.</li>
223             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
224             <li>Updated Russian translation.</li>
225             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
226         </ul>
227
228         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-9/">2.9</a> (version code 32)</h3>
229         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=39cde1235af331de5e5ff454ac2daf667d7d894f">9 Mayıs 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
230         <ul>
231             <li>Use the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/224">public download directory</a>  (requires <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/79">write storage permission</a>).</li>
232             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/223">controls for the block lists</a> to domain settings.</li>
233             <li>Support <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/268">launching other apps using custom URLs</a>.</li>
234             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/247">bookmarks tab</a> to the guide.</li>
235             <li>Create an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/265">adaptive icon</a>.</li>
236             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/260">Preserve the favorite icon</a> when returning from the settings or domains activities.</li>
237             <li>Add a warning that Incognito Mode <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/271">disables forward and back navigation</a>.</li>
238             <li>Allow <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/257">cookies to be saved</a> when Incognito Mode is enabled.</li>
239             <li>Don’t <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/256">reload the webpage</a> when restarting from the launcher.</li>
240             <li>Partially updated German translation provided by Stefan Erhardt.</li>
241             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
242             <li>First complete Russian translation.</li>
243             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
244         </ul>
245
246         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-8-1/">2.8.1</a> (version code 31)</h3>
247         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=8d1060fb1148d2d2fd7af8261dc9956c3a5687a1">1 Mart 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
248         <ul>
249             <li>Workaround a bug in recent versions of Android’s WebView that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/253">prevented users from saving cookies</a> when desired.</li>
250         </ul>
251
252         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-8/">2.8</a> (version code 30)</h3>
253         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=0718e0dc7330462352c7cf71b0ef486ee6b90df7">22 Şubat 2018</a> - minimum API 19, target API 27</p>
254         <ul>
255             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/136">Switch to EasyList</a> for ad and tracking blocking.</li>
256             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/64">View Source activity</a>.</li>
257             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/229">Clear Data submenu</a> to the options menu.</li>
258             <li>Fix the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/231">Add to Home Screen option</a> to be compatible with Android Oreo.</li>
259             <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/248">color formatting</a> in the URL text box.</li>
260             <li>Clarify language in the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/244">privacy policy</a>.</li>
261             <li>Bump target API to 27 (Android Oreo, 8.1.0).</li>
262             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
263             <li>Partial Russian translation.</li>
264             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
265         </ul>
266
267         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-7-2/">2.7.2</a> (version code 29)</h3>
268         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=298ddb5aeffe0e18e84c7551c55ff8164b238080">22 November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
269         <ul>
270             <li>Add an options menu item to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/104">create/edit domain settings</a> for the current domain.</li>
271             <li>Open <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/226">telephone number hyperlinks</a> in the dialer.</li>
272             <li>Fix a build error that <a href="https://forum.f-droid.org/t/build-failing-with-could-not-find-gradle-error/1612/4">prevented the release of 2.7 and 2.7.1</a> on F-Droid.</li>
273             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
274             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
275         </ul>
276
277         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-7-1/">2.7.1</a> (version code 28)</h3>
278         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=24f2d6529540bc8ea47f45bc07dd058f402a9140">9 November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
279         <ul>
280             <li>Fix a crash when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/225">editing a bookmark</a> in the new bookmarks drawer.</li>
281         </ul>
282
283         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-7/">2.7</a> (version code 27)</h3>
284         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=eb9bc527c37223964f7c00592df982b47ff2f81c">7 November 2017</a> - minimum API 19, target API 26</p>
285         <ul>
286             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/132">bookmarks drawer</a> that is accessed by sliding from the right.</li>
287             <li>Prevent Night Mode from <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/213">flashing a white background</a> when loading new pages.</li>
288             <li>Update the <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=379d977e9db12b28952cbce0b127548576c87b95">user agents</a>.</li>
289             <li>Bump target API to 26 (Android Oreo, 8.0.0).</li>
290             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
291             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
292         </ul>
293
294         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-6/">2.6</a> (version code 26)</h3>
295         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=ecd1f67963852c0523c42ce1326b78cb7a71f053">18 September 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
296         <ul>
297             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/145">night mode rendering</a>.</li>
298             <li>Update the dark theme rendering of the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/150">About and Guide sections</a>.</li>
299             <li>Add support for <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/52">HTTP authentication</a>.</li>
300             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/178">Color code the Common Name</a> in the view SSL certificate dialog.</li>
301             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
302             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
303         </ul>
304
305         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-5/">2.5</a> (version code 25)</h3>
306         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=80ddcb075d03a4c78263d1ff80466f3df0967f6d">26 August 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
307         <ul>
308             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/54">SSL certificate pinning</a> to domain settings.</li>
309             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/163">searx.me</a> to the list of search engines.</li>
310             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/164">Update the default homepage</a> to work with both JavaScript enabled or disabled.</li>
311             <li>Fix a bug that caused the website title to be <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/175">lost on rotate</a>.</li>
312             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/138">Ghost the “Clear DOM Storage” options menu item</a> if there is nothing to delete.</li>
313             <li>Use <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/161">non-bolded red text</a> to indicate unencrypted websites.</li>
314             <li>Fix a bug that sometimes caused <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/160">custom domain user agents to fail</a>.</li>
315             <li>Fix a bug that caused website modifications (like the sorting of a list) to be lost if Privacy Browser was <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/139">moved to the background</a>.</li>
316             <li>Many <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/102">small</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/153">improvements</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/97">were</a>
317                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/108">made</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/171">to</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/172">the</a>
318                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/173">Domains</a> <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/152">activity</a>.</li>
319             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
320             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
321         </ul>
322
323         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-4/">2.4</a> (version code 24)</h3>
324         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=0063aac3b25ee5ea558669d42269d16158eca40b">23 June 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
325         <ul>
326             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/124">dark theme</a> option.</li>
327             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/137">Highlight the http:// in red</a> if a domain is not encrypted.</li>
328             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/126">Highlight the domain</a> in the URL text box.</li>
329             <li>Add settings to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/133">control what happens on Clear and Exit</a>.</li>
330             <li>Change the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/140">default homepage to https://start.duckduckgo.com</a>.</li>
331             <li>Add an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/134">undo action</a> to the snackbar when cookies, DOM storage, or form data are cleared from the options menu.</li>
332             <li>Fix a bug that caused <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/139">pending changes to be lost on restart</a>.</li>
333             <li>Fix a bug with the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/131">spinner layout on some Huawei devices</a>.</li>
334             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
335             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
336         </ul>
337
338         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-3/">2.3</a> (version code 23)</h3>
339         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=edbeafeb712ae0c2a217a130d940f6c8326ca2d0">26 Mayıs 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
340         <ul>
341             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/127">Don’t include URL redirects</a> in the WebView history.</li>
342             <li>Add the option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/123">disable loading of images</a> to conserve bandwidth.</li>
343             <li>Fix the layout of some web pages by using a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/113">wide viewport</a>.</li>
344             <li>Allow loading of <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/128">host only URLs</a>.</li>
345             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/129">Add icons to the settings screen</a>.</li>
346             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/130">Add the title</a> to the URL when sharing through the options menu.</li>
347             <li>Disable the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/93">third-party cookies setting on KitKat</a> because it only works on Lollipop or newer.</li>
348             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/89">Move Refresh to the bottom</a> of the options menu.</li>
349             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
350             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
351         </ul>
352
353         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-2/">2.2</a> (version code 22)</h3>
354         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=1d8a8322dace658f69b80ad4d24f941074aa2200">27 Nisan 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
355         <ul>
356             <li>Create an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/116">Incognito Mode</a>, which deletes the cache and history after each website loads.</li>
357             <li>Combine the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/122">JavaScript-enabled and JavaScript-disabled search options</a> into one entry.</li>
358             <li>Display the erroneous sections of an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/53">SSL certificate error in red</a>.</li>
359             <li>Delete the entire <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/114">private cache folder</a> on Clear and Exit.</li>
360             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/120">25% font zoom option</a>.</li>
361             <li>Fix a bug with Orbot if the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/118">homepage is blank</a>.</li>
362             <li>Remove Torch from the list of <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/119">recommended Tor search engines</a> because it doesn’t support HTTPS.</li>
363             <li>Fix a display corruption if the Find on Page bar is displayed when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/121">Privacy Browser is resumed</a>.</li>
364             <li>Display the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/117">Orbot version</a> and <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/115">APK package signature</a> in About → Version.</li>
365             <li>Update the <a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser/privacy-policy/">privacy policy</a> to version 1.4.</li>
366             <li>Update the <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/pgl.yoyo.org_adservers.txt;h=cd750892e52bf06e7295aa4b51ccb548de4571cd;hp=436a8b83f3142b231cf43b144a6659f869b2a3ab;hb=9ba6d8a73e76d1d65a9df80f101ff3092f946972;hpb=76a37e5ce26f7d4ebe57d38cecc842e4c6c15819">list of ad servers</a> from pgl.yoyo.org.</li>
367             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
368             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
369         </ul>
370
371         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-1/">2.1</a> (version code 21)</h3>
372         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=f01cad697eb5ab015888e88e20f26ac5911b1d85">25 Mart 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
373         <ul>
374             <li>Fix a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/110">crash on load</a> introduced in version 2.0.1 if the homepage is set to be blank.</li>
375             <li>Fix a bug that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/112">prevented websites with a localhost domain from loading</a>.</li>
376             <li>Fix a bug that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/92">prevented URLs with special characters from loading</a> from the URL box.</li>
377             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/103">Reset the favorite icon and website title</a> before loading a new domain.</li>
378             <li>Automatically <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/111">select all text in the URL box</a> when the user taps on it.</li>
379             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/105">Reorder the main options menu items</a> by popularity.</li>
380             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/109">Reapply domain settings</a> after closing Settings or Domains.</li>
381             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/106">Round the corners of the custom domain settings highlight</a>.</li>
382             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/107">Move the progress bar</a> to the bottom of the app bar.</li>
383             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
384             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
385         </ul>
386
387         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-0-1/">2.0.1</a> (version code 20)</h3>
388         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=1aec01e7c168c3fcc272530607e16f5ffa6d6c74">21 Mart 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
389         <ul>
390             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/101">Only load domain settings when the domain changes</a>.</li>
391             <li>Only apply domain settings to subdomains if <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/99">*. is specified at the beginning of the domain name</a>.</li>
392             <li>Reload domain settings when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/100">navigating with the back button</a>.</li>
393             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/98">Autopopulate the create bookmark and create shortcut dialogs</a>.</li>
394             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
395             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
396         </ul>
397
398         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-2-0/">2.0</a> (version code 19)</h3>
399         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=8f1c15606ef8cd277f51cc837c2c39667c48d0d4">16 Mart 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
400         <ul>
401             <li>Implement <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/7">custom domain settings</a>.</li>
402             <li>When proxying through Tor, <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/90">wait until Orbot is ready</a> before attempting to load a page.</li>
403             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/87">Use .onion search engines</a> when proxying through Tor.</li>
404             <li>Updated Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
405             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
406         </ul>
407
408         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-15/">1.15</a> (version code 18)</h3>
409         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=8f4d6373a35a43a36050ed383f58c4074143b264">11 Şubat 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
410         <ul>
411             <li>Delete the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/84">secret, undocumented WebView cache</a> on Clear and Exit.</li>
412             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/83">Automatically start Orbot</a> when proxying through Orbot is enabled.</li>
413             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/82">Localize the dates</a> on the SSL certificate dialogs.</li>
414             <li>Enable downloading of files from <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/73">websites that require a login</a>. Code contributed by Hendrik Knackstedt.</li>
415             <li>Fix a crash when attempting to
416                 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commit;h=da8974edd917b868957fa78bb3843fefb93b8cb7">download a file that does not have an HTTP or HTTPS URI</a>.</li>
417             <li>Initial Italian translation provided by Francesco Buratti.</li>
418             <li>Updated Spanish translation provided by Jose A. León.</li>
419         </ul>
420
421         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-14-1/">1.14.1</a> (version code 17)</h3>
422         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5bd318993ebf675433f514dd04fc3e29545c9312">4 Ocak 2017</a> - minimum API 19, target API 25</p>
423         <ul>
424             <li>Fix a bug that caused Privacy Browser to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/80">crash on some websites</a> when ad blocking was enabled.</li>
425         </ul>
426
427         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-14/">1.14</a> (version code 16)</h3>
428         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=6d3d23ab62cfdd6ef142dbdb764a6bac8fc38ce1">26 Aralık 2016</a> - minimum API 19, target API 25</p>
429         <ul>
430             <li>Implement <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/31">ad blocking</a>.</li>
431             <li>Change the default user agent to PrivacyBrowser/1.0 <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">for real this time</a>.</li>
432             <li>Change the default for <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286">Do Not Track to be false</a>.</li>
433             <li>Add the option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/75">enable full screen browsing mode</a> and set it to <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/xml/preferences.xml;h=cdda87e7c2eaa0cabdb6a1a77ffca1124e9423e1;hp=8ed81b84aab687621a0f08921c4f6165392d59d2;hb=743982f883eab347e4029f8a3be760f780b14da1;hpb=7f0fda47dbd040262a8149e1e6d27f7abe9043ea">false by default</a>.</li>
434             <li>Fix a bug that sometimes caused the <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/74">navigation bar to turn gray in full screen mode</a> when switching between apps.</li>
435             <li>Bump <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5c6db7b33577612ff7f120b30fb98cab8afa591f">target API to 25</a>.</li>
436             <li>Updated <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=83c162b389a075effb68c7ce41cd03482c7c8bce;hp=ff79b6a9f30dbe71a0a076cfcfdc0df834ebb792;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330;hpb=e9ed376cc7890f1d1f2e370e2e63f19dcfd1859d">partial</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blob;f=app/src/main/assets/es/about_permissions.html;h=eab82ba8ee104e6a71776a557366f70660d28711;hb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Spanish</a> <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/assets/es/about_changelog.html;h=ffb0e4895c0323ae4ee6ca11aab775b318a1b9ef;hp=f810cccc58ee840eb2704bcf81c9e3387d29ff2c;hb=c3ec2515bf9a49d4561efc47f5d21106f15cb286;hpb=2c8e83a7d1a044a5186020ac17d3cefb22b7f330">Translation</a>.</li>
437         </ul>
438
439         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-13/">1.13</a> (version code 15)</h3>
440         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=5a9cabddff240061fe521f01df3025b037e9da9e">28 November 2016</a> - minimum API 19, target API 24</p>
441         <ul>
442             <li>Double-tap for <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/46">full screen browsing mode</a>.</li>
443             <li>Change the default user agent to <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=b0ddee839c666ba339e374749588f910070658ee">PrivacyBrowser/1.0</a>.</li>
444             <li>Add a <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/java/com/stoutner/privacybrowser/UrlHistory.java;h=ec0b45e455acc659acc7c303077bfcf4079ddad9;hp=d2d4fecde081bf3e4ee1327243f38212e9f40c3f;hb=ac6db897f8e99a28a7e2d916238fbdf7a021ac55;hpb=eb1e349d876e09e2b82e4eb9d6dc199147e1cde5">clear history button</a>.</li>
445             <li>Add <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=d45c5240d1a82d1a43742b6aea8173b520697520">Copy URL</a> to the URL context menu.</li>
446             <li>Make the back button <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/60">navigate to the parent folder</a> in the bookmarks activity.</li>
447             <li>Update privacy policy to <a href="https://www.stoutner.com/updated-privacy-policy/">version 1.3</a>.</li>
448             <li>Partial <a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=blobdiff;f=app/src/main/res/values-es/strings.xml;h=601da35d052ca3b36bedc4645c3db3189b3e1605;hp=09cc8c34e66b17e473d5d2b2ccb025c0f03b1804;hb=66213601459e6e2f739f2991581ffb0a1a1c0b43;hpb=3bd71cebfddb14b7adcbb39c5ab98f9ce90f8d9d">Spanish translation</a>.</li>
449             <li>Updated German translation provided by <a href="mailto:aaron@gerlach.com">Aaron Gerlach</a>.</li>
450         </ul>
451
452         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-12/">1.12</a> (version code 14)</h3>
453         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=3f2c7129a56e84d34cb07c151baf87bdea94dd12">9 November 2016</a> - minimum API 19, target API 24</p>
454         <ul>
455             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/24">forward and back history list</a>.</li>
456             <li>Long press now <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/63">displays target URLs</a> and the option to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/10">view or download pictures</a>.</li>
457             <li>Added <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/9">Find on Page</a>.</li>
458             <li>Completely <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/69">remove Privacy Browser from RAM</a> on "Clear and Exit".</li>
459             <li>Fix a crash when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/70">displaying an SSL Certificate error</a> in Android KitKat and Lollipop.</li>
460             <li>Fix a crash on some file downloads caused by a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/71">failure to parse the Content-Disposition header</a> correctly.</li>
461             <li>Updated German translation provided by <a href="mailto:aaron@gerlach.com">Aaron Gerlach</a>.</li>
462         </ul>
463
464         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-11/">1.11</a> (version code 13)</h3>
465         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=d9974f13e3a4dad62f760e02e94d8782d6e4bb3d">22 October 2016</a> - minimum API 19, target API 24</p>
466         <ul>
467             <li>Bump target API to 24, which enables multi-window support on Nougat.</li>
468             <li>Fix a bug introduced in version 1.10 that consumed <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/66">massive amounts of CPU</a> for no good reason.</li>
469             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/18">printing support</a>.</li>
470             <li>Fix <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/67">file downloading</a> on KitKat and Lollipop.</li>
471             <li>Updated German translation provided by <a href="mailto:aaron@gerlach.com">Aaron Gerlach</a>.</li>
472         </ul>
473
474         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-10/">1.10</a> (version code 12)</h3>
475         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=c9365866ad37cc2b0b0fa53ee04aaaa4740f70b7">15 September 2016</a> - minimum API 19, target API 23</p>
476         <ul>
477             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/26">Tor Orbot proxy support</a>.</li>
478             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/30">Do Not Track</a> support.</li>
479             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/58">download dialog</a> that allows users to
480                 <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/59">modify the file name</a> before the download begins.</li>
481             <li>Add optional additional action buttons for cookies, DOM storage, and saved forms.</li>
482             <li>Update user agents and add Safari on iOS and OS X.</li>
483             <li>Add StartPage and Qwant to the list of search engines.</li>
484             <li>Updated German translation provided by <a href="mailto:aaron@gerlach.com">Aaron Gerlach</a>.</li>
485         </ul>
486
487         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-9-and-1-9-1/">1.9.1</a> (version code 11)</h3>
488         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=6de831ce03c8b9114212870715c6c722e26f5b28">27 August 2016</a> - minimum API 19, target API 23</p>
489         <ul>
490             <li>Changed asset image links to relative paths so Privacy Browser will build on F-Droid.</li>
491         </ul>
492
493         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-9-and-1-9-1/">1.9</a> (version code 10)</h3>
494         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=7c6dae59026beeb9e32fcc4d6706129f8bee029c">26 August 2016</a> - minimum API 19, target API 23</p>
495         <ul>
496             <li>German translation provided by <a href="mailto:aaron@gerlach.com">Aaron Gerlach</a>.</li>
497             <li>Add the ability to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/2">view SSL certificate details and SSL error messages</a>.
498                 This allows Privacy Browser to load web pages with self-signed certificates.</li>
499             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/38">font size controls</a>.</li>
500             <li>Handle <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/14">"mailto:" links</a> on websites.</li>
501             <li>Fix a crash when <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/47">creating or editing a bookmark with no favorite icon</a>.</li>
502             <li>Fix a bug that sometimes <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/28">disabled the navigation drawer after exiting a full screen video</a>.</li>
503             <li>Send a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/37">null value for the "X-Requested-With" header on initial page load</a>.</li>
504         </ul>
505
506         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-8/">1.8</a> (version code 9)</h3>
507         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=f386169ee9c68325562068394cb6b21b0b89be1c">16 July 2016</a> - minimum API 19, target API 23</p>
508         <ul>
509             <li>Add a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/16">bookmarks interface</a>.</li>
510             <li>Add <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/29">basic controls for form data</a>.</li>
511             <li>Fix a bug that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/40">prevented editing the custom user agent</a>.</li>
512             <li>Fix a bug that <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/33">prevented URLs from loading if there are whitespaces at the beginning or end</a>.</li>
513         </ul>
514
515         <h3><a href="https://www.stoutner.com/privacy-browser-1-7/">1.7</a> (version code 8)</h3>
516         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=347e702f50a02782add9400afa552fbee1cf7ab6;ds=inline">16 June 2016</a> - minimum API 19, target API 23</p>
517         <ul>
518             <li>Create an <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/15">About activity with a TabView</a>.</li>
519             <li>Create a Guide activity with a TabView.</li>
520             <li>Bump the minimum API from 15 to 19 due to <a href="https://freedom-to-tinker.com/blog/dwallach/android-webview-security-and-the-mobile-advertising-marketplace/">
521                 security concerns</a> regarding older versions of WebView.</li>
522         </ul>
523
524         <h3>1.6 (version code 7)</h3>
525         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=151e4550065da8e740e8e3bd414ec30ae2a18c33">11 Mayıs 2016</a> - minimum API 15, target API 23</p>
526         <ul>
527             <li>Add a setting to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/4">customize the search URLs</a>.</li>
528             <li>Add a setting to <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/3">customize the browser’s user agent</a>.</li>
529         </ul>
530
531         <h3>1.5 (version code 6)</h3>
532         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=b0a048867d5582bc693ba8699a75aa93b4fa1b69">5 Mayıs 2016</a> - minimum API 15, target API 23</p>
533         <ul>
534             <li>Add the option to disable swipe to refresh so that certain websites, like Google Maps, will function correctly.</li>
535         </ul>
536
537         <h3>1.4 (version code 5)</h3>
538         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=58e6c22da860871eadd1cbf214a30e88ced4f19e">28 Nisan 2016</a> - minimum API 15, target API 23</p>
539         <ul>
540             <li>Add controls for <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/21">third-party cookies</a>.</li>
541             <li>Fix full screen video playback.</li>
542         </ul>
543
544         <h3>1.3 (version code 4)</h3>
545         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=4f704be746c00c0a29a52c28646e6d7cf2f9c53c">7 Nisan 2016</a> - minimum API 15, target API 23</p>
546         <ul>
547             <li>Create a <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/17">navigation drawer</a>.</li>
548         </ul>
549
550         <h3>1.2 (version code 3)</h3>
551         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=bde6908fee004715f0125ab2d51016dd63a956f4">23 Mart 2016</a> - minimum API 15, target API 23</p>
552         <ul>
553             <li>Update launcher icon to make it bigger.</li>
554             <li>Replace all toast messages with <a href="https://redmine.stoutner.com/issues/12">snackbars</a>.</li>
555             <li><a href="https://redmine.stoutner.com/issues/11">Don't update the URL box if the user is typing in it</a>.</li>
556             <li>Bump the minimum API from 10 to 15. Privacy Browser was crashing on load in API 10.</li>
557         </ul>
558
559         <h3>1.1 (version code 2)</h3>
560         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=f56d4111a627bebdb7f181da062253b3e6145381">9 Mart 2016</a> - minimum API 10, target API 23</p>
561         <ul>
562             <li>Separate the standard and the free flavors so that Privacy Browser builds correctly on F-Droid.</li>
563         </ul>
564
565         <h3>1.0 (version code 1)</h3>
566         <p><a href="https://git.stoutner.com/?p=PrivacyBrowser.git;a=commitdiff;h=6f7130bc4218755bea242a2108e4c4ad6f63dcf9">24 Şubat 2016</a> - minimum API 10, target API 23</p>
567         <ul>
568             <li>Toggle JavaScript, DOM storage, and cookies.</li>
569             <li>Set default enabled status for JavaScript, DOM storage, and cookies.</li>
570             <li>Clear DOM storage and cookies.</li>
571             <li>Add shortcuts to the home screen.</li>
572             <li>Utilize download manager.</li>
573             <li>Navigate forward and back.</li>
574             <li>Cut, copy, paste URLs.</li>
575             <li>Share URLs.</li>
576             <li>Set homepage.</li>
577             <li>Scroll URL bar.</li>
578             <li>Maintain WebView scroll location when rotating screen.</li>
579             <li>Swipe to refresh WebView.</li>
580             <li>Play full screen videos (requires JavaScript to be enabled).</li>
581             <li>Clear and Exit menu item.</li>
582         </ul>
583     </body>
584 </html>